Maatwerk en kansen bij SKJ voor zij-instromers

In de dynamische wereld van de jeugdzorg benadrukt Peter Palsma, voorzitter van het bestuur van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het belang van zij-instromers en herintreders. Deze groep, met waardevolle levenservaring, vormt een welkome aanvulling in een sector die kampt met een tekort aan professionals. Peter moedigt zij-instromers aan om contact op te nemen met SKJ, waar gezamenlijk plannen kunnen worden gesmeed om hun weg te banen naar een geregistreerde positie in de jeugdzorg.

Het Belang van Maatwerk

Het erkennen van het tekort aan SKJ-geregistreerde professionals in de jeugdzorg, benadrukt Peter de unieke waarde van zij-instromers en herintreders. Hun levenservaring maakt hen bijzonder geschikt voor het werken in gezinnen en met kinderen. SKJ is zich bewust van de uitdagingen waarmee deze groep kan worden geconfronteerd en zet zich in voor het leveren van maatwerkoplossingen.

Snel Aan de Slag

Peter onderstreept dat het ontbreken van directe registratie niet betekent dat zij-instromers niet snel aan de slag kunnen. Onder de supervisie van een SKJ-geregistreerde professional kunnen zij-instromers hun waardevolle bijdrage leveren. SKJ ziet hen niet anders dan recent afgestudeerden en waardeert hun inzet binnen het complexe veld van jeugdzorg.

Samenwerking met Hogescholen en Beroepsverenigingen

SKJ werkt nauw samen met hogescholen en beroepsverenigingen om zij-instromers en herintreders op een soepele manier toe te laten. Peter benadrukt de inzet voor het creëren van diverse paden voor deze groep en erkent dat begeleiding en maatwerk essentieel zijn voor een succesvolle overgang.

AlleKansenBenut! en Toekomstige Dromen

Peter prijst het programma AlleKansenBenut! voor hun inzet om werkgevers te motiveren zij-instromers en herintreders binnen de jeugdzorg een kans te geven. Hij deelt de droom dat instromen vanaf de zijlijn net zo normaal wordt als voor vers afgestudeerden. Hij nodigt enthousiaste zij-instromers uit om contact op te nemen met SKJ, waar samen concrete plannen kunnen worden gemaakt voor een veelbelovende carrière in de jeugdzorg.

Het is tijd om alle registers open te trekken en ruimte te bieden aan zij-instromers en herintreders die de jeugdzorg willen versterken. Neem het initiatief, maak contact met SKJ, en maak je weg vrij naar een vervullende en geregistreerde rol in deze cruciale sector.

Bron: Aan de slag in jeugdzorg zonder SKJ-registratie | Jeugdzorg werkt! (jeugdzorg-werkt.nl)