Bezorgdheid over de toekomst van de zorg

Na de recente verkiezingen uiten zorgorganisaties bezorgdheid over de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Voorzitter Femke Merel van Kooten van beroepsorganisatie NU’91 voor zorgpersoneel benadrukt de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende zorgprofessionals in 2040. Ze geeft aan dat de huidige verkiezingsprogramma’s niet geruststellend zijn en benoemt het gebrek aan aandacht voor de zorg als een prominent thema tijdens de campagnes.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is terughoudend in haar reactie en wijst op de onduidelijke impact op de zorg bij een mogelijke coalitie. De betrokken partijen hebben hun programma’s niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, wat de onzekerheid verder vergroot.

NU’91 roept op tot concrete actie, weg van “loze en vage verkiezingsbeloftes”. De focus ligt op investeringen in de zorgsector en het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. De beroepsorganisatie benadrukt het belang van het wegwerken van salarisachterstanden, het verminderen van administratieve lasten, en het verhogen van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden over hun werk en roosters.

De zorgorganisaties wijzen op de noodzaak om verkiezingsbeloften om te zetten in daadwerkelijk beleid en dringen aan op een toekomstbestendige aanpak om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. De komende periode zal ongetwijfeld cruciaal zijn voor de vormgeving van het gezondheidszorglandschap in Nederland.